Curriculum vitae

Beknopte versie

hier staat de volledige versie (voor wie zin heeft)

Jean Paul VAN BENDEGEM, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Naast zijn lesopdracht was hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (www.vub.ac.be/CLWF/) waar een twintigtal onderzoekers aan verbonden zijn en was hij uitgever van het logica-tijdschrift “Logique et Analyse”.

In 2008 verscheen Over wat ik nog wil schrijven, uitgegeven door Garant, in 2009 verscheen Hamlet en entropie, uitgegeven door VUBPRESS, in 2012 De vrolijke atheïst, in 2014 Elke drie seconden en in 2017 Verdwaalde stad – Filosoferen langs straten en pleinen, alle drie uitgegeven door Houtekiet, in 2019 Doordenken over dooddoeners (met Ignaas Devisch), uitgegeven door Polis en Wonderlust. De kunst van een mooi leven (met Caroline Pauwels en Pat Donnez), uitgegeven door VUBPRESS, in 2020 Wijs, grijs & puber – pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior, uitgegeven door ASP en in 2022 Geraas & geruis – een pleidooi voor imperfectie, uitgegeven door Houtekiet.

Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op het domein van de filosofie van de wiskunde. Aan de ene kant wordt onderzocht welke rol het oneindigheidsbegrip in de wiskunde speelt, waarbij een “extreme” variant wordt bestudeerd, namelijk de opvatting dat oneindigheid uit de wiskunde kan geëlimineerd worden. Aan de andere kant wordt bekeken hoe de wiskundige praktijk reëel wordt beoefend (en niet in één of andere geïdealiseerde voorstelling). Hij interesseert zich ook voor de problematiek van de relaties tussen wetenschappen en religieuze opvattingen. Het laatste onderwerp heeft zijn neerslag gevonden in Tot in der eindigheid. Over wetenschap, New-Age en religie (Antwerpen: Hadewijch, 1997).

Zijn maatschappelijk engagement is enerzijds zichtbaar door de talrijke lezingen die hij verzorgt voor allerhande culturele verenigingen in Vlaanderen over een brede waaier van onderwerpen (gemiddeld een honderd lezingen per jaar); anderzijds is er een zekere aanwezigheid in de media, ofwel in de vorm van radio- en tv-interviews en podcasts ofwel in de vorm van columns voor diverse kranten, tijdschriften en websites, zoals De Geus van Gent, thans De Geus. In 2010 heeft hij deelgenomen aan een artistiek project met Muziektheater LOD en het ensemble B’Rock en was hij in 2011 curator van de tentoonstelling “Nul op tien!?” rond de stelling van Pythagoras. In 2014 ontving hij van de VUB de bonusprijs voor maatschappelijke valorisatie.