Toelichting achtergrond

De achtergrond van de openingspagina geeft een formule weer uitgedacht door de Indische wiskundige Ramanujan.

Dit is ze in meer (zichtbaar) detail:

formule1

Het is één van die merkwaardige formules waar getallen zoals π en e samenkomen. Ik moet toegeven dat ik een zeker zwak heb voor dergelijke formules. Een van de bekendste —Etienne Vermeersch in zijn gesprekken met Dirk Verhofstadt verwijst er expliciet naar— is zonder enige twijfel:

formule2

Maar een nog grotere zottigheid, mij toegestuurd door een vriend, is deze formule:

sin 666 = –φ/2

Hierbij is “sin” de sinusfunctie, moet 666 als een aantal graden gelezen worden en staat φ voor de gulden snede. Een verband tussen het getal van het beest en de gulden snede? Het toont aan dat wiskundige verbanden totaal onverwacht kunnen zijn. Het heeft niet zozeer te maken met de gulden snede maar met het gegeven dat 666 een veelvoud van 18 is. Of, anders gezegd, niet alleen de sinus van 666 heeft iets met φ te maken, voor alle veelvouden van 18 zijn dergelijke verbanden te vinden.